top of page

9. Retourneren van defecte artikelen

Ieder artikel is met de meeste zorgvuldigheid geproduceerd. Mocht het zo zijn dat er desondanks sprake is van productiefouten, dan dient de klant binnen 5 dagen na bezorging contact met ons op te nemen en beeldmateriaal mee te sturen via info@gnitfee.nl. We zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en wanneer alles duidt op een kwalitatief slecht geproduceerd artikel dan kunt u dit na overleg met ons op onze kosten retourneren en krijgt u vervolgens een nieuw artikel toegestuurd of wordt het artikel gecrediteerd.

10. Artikelen retourneren

Binnen 14 dagen na ontvangst kunnen artikelen geruild of geretourneerd worden. De verzendkosten voor het terugsturen of ruilen van artikelen zijn voor rekening van de klant. Retourzending dient altijd vooraf per mail gemeld te worden.

11. Klachten

Eventuele klachten over tekortkomingen bij de levering dienen direct na levering van de betreffende bestelling via info@gnitfee.nl gemeld te worden, in ieder geval binnen twee dagen.

12. Rechtsafstand en rechtsmacht

Het niet uitoefenen van een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden of de niet strikte toepassing ervan houdt geen afstand van recht in. In geval van een geschil zullen partijen de nodige stappen ondernemen om het geschil in der minne op te lossen. Bij gebreke van een positief resultaat zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leeuwarden bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

13. Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen in onze webshop zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

bottom of page