top of page

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking geschieden al onze leveringen volgens de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Door de plaatsing van een bestelling onderwerpt de koper zich onherroepelijk aan deze voorwaarden en zijn daarmee eventueel strijdige voorwaarden van de zijde van koper niet van toepassing.

 

2. Identiteit van de ondernemer 

Gnitfee handelend onder de naam:

Studio Gnitfee

Vestigingsadres:

Pleiadenlaan 1-66

9742 NE Groningen

0640959400

E-mailadres: info@gnitfee.nl

KvK-nummer:83216480

Btw-identificatienummer: -

Bankrekeningnummer: NL23KNAB0408612282

3. Prijzen

De enig geldige prijs staat vermeld op de website: www.gnitfee.nl en op de verkoopfactuur.

4. Conformiteit en garantie

Gnitfee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Gnitfee kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Gnitfee zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

5. Aanvaarding, leveringstermijn en annulering

Het plaatsen van een bestelling verplicht automatisch tot levering. De leveringstermijn wordt ter indicatie opgegeven en kan in voorkomende gevallen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden niet per post verzonden.

 

6. Bestellingsvoorwaarden

 6.1 Minimum ordergrootte

 Gnitfee hanteert geen minimum ordergrootte. De order die geplaatst wordt is voor de definitieve bestelling zichtbaar exclusief 21% btw en verzendkosten.

7. Verzending, verzendkosten en verzekering

Leveringen worden tegen een zichtbaar posttarief op de webshop aan huis geleverd.

Voor alle orders worden de reële verzendkosten in rekening gebracht. Al onze goederen worden standaard op risico van de klant en ONVERZEKERD verzonden. De koper verklaart zich ermee akkoord dat alle beschadigingen en/of verliezen geregeld worden volgens de standaardcondities van de transporteur.

8. Transacties en betalingsvoorwaarden

De bestellingen dienen vooraf betaald te worden, er geldt geen betalingstermijn.

9. Retourneren van defecte artikelen

Ieder artikel is met de meeste zorgvuldigheid geproduceerd. Mocht het zo zijn dat er desondanks sprake is van productiefouten, dan dient de klant binnen 5 dagen na bezorging contact met ons op te nemen en beeldmateriaal mee te sturen via info@gnitfee.nl. We zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en wanneer alles duidt op een kwalitatief slecht geproduceerd artikel dan kunt u dit na overleg met ons op onze kosten retourneren en krijgt u vervolgens een nieuw artikel toegestuurd of wordt het artikel gecrediteerd.

10. Artikelen retourneren

Binnen 14 dagen na ontvangst kunnen artikelen geruild of geretourneerd worden. De verzendkosten voor het terugsturen of ruilen van artikelen zijn voor rekening van de klant. Retourzending dient altijd vooraf per mail gemeld te worden.

11. Klachten

Eventuele klachten over tekortkomingen bij de levering dienen direct na levering van de betreffende bestelling via info@gnitfee.nl gemeld te worden, in ieder geval binnen twee dagen.

12. Rechtsafstand en rechtsmacht

Het niet uitoefenen van een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden of de niet strikte toepassing ervan houdt geen afstand van recht in. In geval van een geschil zullen partijen de nodige stappen ondernemen om het geschil in der minne op te lossen. Bij gebreke van een positief resultaat zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leeuwarden bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

13. Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen in onze webshop zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Onze afbeeldingen zijn te allen tijde verboden te downloaden en/of verspreiden zonder daar eerst schriftelijk toestemming voor te vragen.

14. Vermelding verkooppunt voor de B2B

Om een goed beeld te schetsen van de Gnitfee collectie vermelden we alleen die verkooppunten waarvan wij vinden dat ze een representatief beeld van de collectie tonen. Dit betekent dat er minimaal de helft van de collectie aanwezig is in het verkooppunt en dat er minimaal vier keer per kalanderjaar besteld wordt. Mocht dit niet zo zijn dan heeft het geen consequenties voor de inkoop maar wordt de naam van de winkel niet ondergebracht bij het kopje verkooppunten.

 

15. Stopzetten account voor de B2B

Mocht er geen bestelling in één kalenderjaar hebben plaatsgevonden dan wordt het account stopgezet en kan er opnieuw een aanvraag gedaan worden.

bottom of page